ANTIIKKIKOTI REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Antiikkikierros  (Y-tunnus: 3085533-3 )
Rantatie 783
27340 Reila

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jukka Syrjä
Puhelin: 040 541 6681
Sähköposti: info (at) antiikkikoti.fi

REKISTERIN NIMI

Antiikkikierros  asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

– Henkilö on ostanut Antiikkikoti tuotteita verkkokaupan kautta.
– Henkilö on rekisteröitynyt Antiikkikoti verkkokaupassa.
– Henkilö on itse liittynyt Antiikkikoti postituslistalle: tilaamalla sähköisen uutiskirjeen verkkokaupassa tai Facebookissa tai tilaamalla uutiskirjeen lomakkeella messuilla tai muussa tapahtumassa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Antiikkikoti asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Antiikkikoti asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Antiikkikoti omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Antiikkikierros saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Antiikkikoti asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Antiikkikoti on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Antiikkikoti   rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Antiikkikierros   tuotteita verkkokaupasta:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut uutiskirjeen:
  • sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Antiikkikoti käytössä. Tietoja ei luovuteta Antiikkikoti ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Antiikkikodin  luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Antiikkikoti hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa.